همایش غیرحضوری فرمانداران ، معاونین سیاسی استانداری ها ، مدیران کل سیاسی و بخشداران


برگزاری همایش غیر حضوری

فرمانداران ،

معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ها ،

مدیران کل سیاسی و تقسیمات کشوری،

و بخشداران

با حضور دکتر عرف

معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور


و موسوی مدیر کل انتخابات و دبیر ستاد انتخابات کشور

بصورت ویدئو کنفرانسی
برگزار شد…

شنبه ۲۳ اسفند ۹۹