کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مازندران


کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مازندران

جلسه ویدئو کنفرانسی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان
به ریاست دکتر بخشی مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران
همزمان در سراسر استان و با حضور اعضای این کارگروه در فرمانداری های استان مازندران

و در شهرستان بابل با حضور آقای زاهدپاشا معاون محترم توسعه و برنامه ریزی فرمانداری بابل و اعضای کارگروه شهرستانی برگزار شد.

موضوع جلسه: بررسی و رصد آخرین وضعیت اشتغال تعهد شده در سال ۱۴۰۰

🗓 سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰