کمک های مؤمنانه دهیاری های بخش مرکزی شهرستان بابل (بخش دوم)


اطعام دهی بمناسبت عید سعید غدیر توسط روستاوندان روستای پایین بیشه سر

درراستای طرح کمک های مومنانه تهیه واهدای تعداد ۲۰بسته معیشتی به خانواده های مستمند واسیب دیده از بیماری کرونا به ارزش ریالی هربسته ۲/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال در شب عیدغدیر خم باهمکاری شورای اسلامی ودهیاری وخیرین درویش خیل مرزون اباد

درراستای طرح کمک های مومنانه تهیه واهدای تعداد۲۰بسته معیشتی به خانواده های مستمند و آسیب دیده از بیماری کرونا به ارزش ریالی هربسته ۱۵۰۰۰۰۰ ریال درشب عیدغدیرخم باهمکاری شورای اسلامی ودهیاری وخیرین بوله کلا مرزون آباد