گرامیداشت روز دانشجو…


بمناسبت گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو تجلیل ازدانشجویان نمونه و برتر در رشته های مختلف دانشکده فنی و حرفه ای دختران الزهرا شهرستان بابل…

این مراسم تجلیل با حضور مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ،

مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ،

دکتر هاشمی رئیس محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران و

رئیس محترم دانشکده فنی و حرفه ای دختران الزهراشهرستان بابل انجام گرفت…

چهارشنبه : ۱۷ آذر ۱۴۰۰