آخرین آمار کرونا در بابل


بستری ۴۹ بیمار جدید و ترخیص ۵۳ بیمار/ بستری کل ۳۱۴

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»:
?در حال حاضر ۳۱۴ بیمار مشکوک به كرونا در بیمارستان‌های بابل بسترى هستند.
?در ۲۴ ساعت گذشته ۴۹بیمارجدید بستری و ۵۳ بیمار هم ترخیص شدند.
?۴۹ بیمار در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند.


برچسب ها :