آیین تقدیر از معلمان نمونه شهرستان


‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏‌‌✳️ آیین تقدیر از معلمان نمونه شهرستان بابل برگزار شد

? آیین تقدیر از معلمان نمونه شهرستان بابل باحضور حجت الاسلام روحانی امام جمعه محترم بابل ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مر کزی ، مهدی جایمند معاون محترم مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش بابل ، همکاران محترم ستادی ، بصورت محدود و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در دبستان فرزانه بابل برگزار شد.

‌‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏‌

?️ یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏‌‌‏