ابلاغ حکم دهیاران بخش مرکزی توسط بخشدار مرکزی بابل


ابلاغ حکم دهیار محترم روستای درویش خیل مرزون آباد توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رییس محترم شورای بخش مرکزی و کارشناس محترم بخشداری