ابلاغ حکم دهیاران روستاهای بخش مرکزی بابل توسط بخشدار مرکزی


ابلاغ حکم دهیاران روستاهای میانرود،بوله کلا اسبو،پشت سیم،تیرکلا،آهنگرکلا نوشیروانی،لنگور توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی