ابلاغ حکم دهیاران روستاهای بخش مرکزی توسط بخشدار مرکزی بابل


ابلاغ حکم دهیاران محترم روستاهای ترک محله ، اسپی کلا و قصاب امیر توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی…

دهیار محترم روستای ترک محله

دهیار محترم روستای قصاب امیر

دهیار محترم روستای اسپی کلا