ابلاغ حکم دهیاران روستاهای بخش مرکزی توسط بخشدار مرکزی


ابلاغ حکم دهیاران روستاهای مشهدی کلا ، میرودپشت ، ولی عصر ، سلیمانکلا ، خراسان محله توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با همراهی کارشناس بخشداری ، اعضای شورای اسلامی بخش ، روسای شوراهای اسلامی روستاهای فوق در بخشداری مرکزی بابل