ابلاغ حکم دهیاران روستاهای متی کلا ، درزی کلا نوشیروانی و چمازکلا توسط بخشدار مرکزی


صبح امروز شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ حکم دهیاران روستاهای متی کلا ، درزی کلای نوشیروانی و چمازکلا توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل و با حضور کارشناس محترم بخشداری و اعضای محترم شورای اسلامی این روستاها ابلاغ شد…

دهیار محترم روستای متی کلا
دهیار محترم روستای درزیکلا نوشیروانی
دهیار محترم روستای چمازکلا