ابلاغ حکم دهیاری روستای گله کلا مرزون آباد به دهیار جدید


حکم دهیاری روستای گله کلا مرزون آباد به سرکار خانم ملک نژاد دهیار جدید این روستا که بعداز فوت دهیار قبلی روستا مرحوم احسان ملک نژاد مدتی دهیاری توسط سرپرست اداره می شد توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با همراهی رئیس شورای بخش و رئیس شورای اسلامی روستا در بخشداری مرکزی بابل ابلاغ شد.