اخبار کرونایی بابل


آخرین آمار کرونا در بابل/ بستری ۳۸ بیمار جدید و ترخیص ۳۸ بیمار/ بستری کل ۲۶۵

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»:
در حال حاضر۲۶۵ بیمار مشکوک به كرونا در بیمارستان‌های بابل بسترى هستند.
در ۲۴ ساعت گذشته ۳۸ بیمارجدید بستری و ۳۸ بیمار هم ترخیص شدند.
۵۲ بیمار در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند.


برچسب ها :