ادای احترام مسئولین شهرستان بابل به ساحت نماینده فقید امام در استان مازندران مرحوم آیت‌الله روحانی


? در نخستین روز از هفته‌دولت؛

? ادای احترام مسئولین شهرستان بابل به ساحت نماینده فقید امام در استان مازندران مرحوم آیت‌الله روحانی

یک‌شنبه ۲ شهریور