افتتاح دفتر شورای اسلامی و دهیاری روستای بندارکلاآغوزبن


افتتاح دفتر شورای اسلامی و دهیاری بندارکلا آغوزبن
با حضور مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم خزانه استان و با حضور شورای شهر بابل و شورای شهر امیرکلا