افتتاح پست بانک روستای ولیعصر (عج)


حضور دكتر كريمي و سردار سعادتي نمایندگان محترم مردم شریف شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در افتتاح پست بانك وليعصر (عج) جاده كياكلا با همراهی فرماندار و معتمدان محلي…

۲۱ اسفند ۹۹