افتتاح پل عابر پیاده زنده یاد حاج علی زرگر در روستای برجی خیل لنگور


افتتاح پل عابر پیاده زنده یاد حاج علی زرگر

این پل با حضور مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی

در بخش مرکزی , روستای برجی خیل لنگور
با اعتبار ۱ میلیارد تومان توسط خانواده این مرحوم هزینه و افتتاح شده…

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۹۹