انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی بخش مرکزی بابل…؛


انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رییس محترم هیات اجرایی بخش ، رییس محترم هیات نظارت و اعضای آن در بخش ، اعضای محترم اداری و معتمد هیات اجرایی نمایندگان شوراهای اسلامی در انتخابات شورای اسلامی بخش در سالن جلسات فرمانداری با حضور کلیه اعضا برگزار گردید که در این جلسه:
۱- اقای ابراهیم عرب با ۴۲ رای
۲- اقای مجید علوی فر با ۳۳ رای
۳- اقای داریوش شیرچی با ۲۸ رای
۴- اقای حسینعلی صالحیان با ۲۴ رای
۵- اقای احمد رضا زاده با ۲۳ رای بعنوان عضو اصلی

و اقایان :
۱- جواد میرزایی با ۲۲ رای
۲-میلاد رمضانی با ۲۱ رای
۳- علی نادی با ۲۱ رای
بعنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند .