انجمن کتابخانه های عمومی شهر امیرکلا


جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر امیرکلا به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم انجمن کتابخانه عمومی امیرکلا با حضور شهردار امیرکلا ، رئیس کتابخانه شهرستان ، نمایندگان ادارات ارشاد و آموزش و پرورش و… در کتابخانه امیرکلا برگزار شد.