اولین جشنواره توانمندی های زنان روستایی بخش مرکزی بابل…؛


اولین جشنواره توانمندی‌های زنان روستایی بخش مرکزی بابل بیشه جنوبی با مشارکت بخشداری مرکزی ، جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ، کمیته امداد حضرت امام و دهیاران و شورای اسلامی بخش مرکزی
با حضور مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ،
آقای زاهد پاشا معاون محترم برنامه ریزی فرمانداری بابل ،
مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ،
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان ،
رییس محترم کمیته حضرت امام ،
رییس اداره میراث فرهنگی ،
در سالن ورزشی روستای سلطان محمد طاهر افتتاح شدژ
این نمایشگاه از تاریخ ۱۳ آبان تا ۱۴ آبان فعالیت کرد.