اولین جلسه کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریهای سال ۱۳۹۵ در شهرستان بابل


اولین جلسه کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها شهرستان بابل در سال ۱۳۹۵ در مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ رأ س ساعت ۱۱ صبح در محل بخشداری مرکزی با حضورمحمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل ،

مهندس نوری دبیر کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهراری ها ، مهندس ثباتی کارشناس راه وشهرسازی استان ،مهندس علیپور کارشناس دفتر فنی استانداری ، رجبی کارشناس دفتر فنی استانداری و کارشناس فنی بخشداری مرکزی برگزار شد .

در این جلسه بخشداری مرکزی بابل دارای ۴۱ پرونده ساخت وساز غیر مجاز بوده که هریک از این پرونده ها توسط اعضای جلسه وبا حضور مالکین هر پرونده به رأی گذاشته شد .