بازدید از تصفیه خانه شهر امیرکلا


بازدید فرماندار بابل بهمراه بخشدار مرکزی از تصفیه‌خانه فاضلاب در امیرکلا.

دکتر قاسم عزیززاده گرجی سرپرست محترم فرمانداری ویژه شهرستان بابل

به اتفاق مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی

و فرمانده محترم انتظامی بابل از تصفیه خانه فاضلاب شهری در امیرکلا بازدید به عمل آورد.

جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱