بازدید از خانه محروم روستای خراسان محله


بازدید از خانه محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) در روستای خراسان محله با حضور مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم کمیته امداد و…