بازدید از موکب حضرت زینب روستای متی کلا


صبح امروز مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی به همراه رئیس راهداری شهرستان و رئیس شورای بخش مرکزی بابل از موکب حضرت زینب روستای متیکلا بازدید کردند…