بازدید از پروژه زیرسازی روستای چمازکلا


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و کارشناس فنی دهیاری از پروژه زیر سازی روستای چمازکلای جنوبی و تذکرات لازم در رعایت مسایل فنی