بازدید بخشدار مرکزی از اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت روستای شمشیرمحله مرزون آباد


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل بهمراه شورای اسلامی و دهیار از اجرای آسفالت روستای شمشیرمحله بطول حدودا پانصدمتر با اعتبارطرح ملی و زیرسازی و جدول کانیو …

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰