بازدید بخشدار مرکزی از روستای موزیگله


بازدید میدانی مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و مدیر محترم اداره آب و فاضلاب شهرستان و رئیس محترم شورای بخش مرکزی از پروژه های روستای موزیگله :
⚫️پروژه لوله گذاری شبکه آب شرب

  • ⚫️احداث تصفیه خانه مجتمع آب ۳ روستا کلمدان، موزیگله، نخ کلا
    ⚫️تهیه زمین برای احداث مخزن آب شرب از خط انتقال سد البرز برای روستاهای منطقه
  • ⚫️بازدید از بوستان ساحلی یاس