بازدید فرماندار از باغ گل نرگس روستای اله رودبار…


حضور مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی به همراه مسئولین محلی در افتتاحیه باغ گل نرگس بهشت مامطیر روستای اله رودبار…

🔹جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰