بازدید فرماندار از مزرعه گل روستای الله رودبار


بازدید دکتر گرجی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه بابل بهمراه رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از مزرعه گل محمدی حسن نتاج

در فصل برداشت گل محمدی و گلاب‌گیری در روستای اله‌رودبار بابل.

دکتر قاسم عزیز زاده گرجی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان

ظهر جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
به اتفاق رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ، مدیر محترم جهاد کشاورزی بابل از مزرعه پرورش گل محمدی در روستای الله رودبار بخش مرکزی بابل بازدید به عمل آوردند.

❇️ حسن نتاج کشاورز بابلی و مدیر این مجموعه اعلام کرد: سالانه بیش از یک تن گل محمدی از ۱۸۰۰ متر اراضی تحت کشت محصول به دست می آید که چهار تن گلاب از آن به عمل می آید.