بازدید فرماندار بهمراه بخشدار مرکزی از دو روستای شمشیرمحله مرزون آباد و لنگور


بازدید میدانی مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل از پروژه های درحال اجرای شمشیر محله و لنگور بخش مرکزی

در پی حضور و بازدید دکتر نیکزاد رئیس محترم بنیاد مسکن کشور ازنحوه ی اجرای طرح هادی روستایی دراین شهرستان ودستور برتسریع اجرای این طرح ها فرمانداربابل نیز بازدید میدانی انجام دادند…

لازم بذکر میباشد در این دو روستا طرح هادی ، جابجایی تیربرق قوی و ضعیف ، عقب نشینی ، زیر سازی و آسفالت جمعا بطول ۱۱۰۰ متر و با اعتبار ۳ میلیارد تومان در حال اجرا میباشد..

در این بازدید میدانی مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم شورای بخش و دهیاران این دوروستا نیز حضور داشتند …

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰