بازدید فرماندار ویژه بابل از نحوه ثبت نام در سامانه جامع انتخابات بخش مرکزی


بازدید مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل از نحوه ثبت نام در سامانه جامع انتخابات بخش مرکزی شهرستان بابل بهمراه مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی…