بازدید مدیر عامل پسماند استان و بخشدار مرکزی بابل از سه روستای علمدار ، حمزه کلای شش پل و اسبوکلا


بازدید مدیر عامل پسماند استان مهندس زرودی از نحوه جمع اوری و مدیریت پسماند در روستاهای اسبوکلا ، حمزه کلا شش پل ، و علمدار با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، کارشناسان پسماند استان ، کارشناس پسماند اداره کل روستایی ، دهیاران و شوراهای سه روستا