بازدید مسئولین از پروژه تعریض محور بابل به کیاکلا محدوده سلطان محمدطاهر


بازدید مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس دفتر محترم سردار سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس ، رئیس محترم راهداری و…. از ادامه پروژه آسفالت در محور بابل به سیمرغ

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰