بازدید مسئولین استانی و شهرستانی از روند پروژه تعریض محور بابل به شیرگاه محدوده روستای پایین گنج افروز


بازدید معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و ‌مدیر کل محترم حوادث استان مازندران و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از روند پروژه تعریض محور بابل به شیرگاه کیلومتر ۷ الی ۱۲ در محدوده روستای پایین گنج افروز در نقطه حادثه خیز که پروژه مذکور رها شده است…