بازدید مسئولین شهرستان از روستای آغوزبن


حضور دکتر کریمی عضو محترم هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی در روستای آغوزبن…

در این نشست به بررسی مشکلات روستا پرداختند.