بازدید مسئولین شهرستان از روستای درویش خاک بالا


بازدید دکتر کریمی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بهمراه مهندس خانی مدیر کل محترم بنیاد مسکن استان مازندران و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم شورای بخش مرکزی و مهندس روحی رئیس محترم بنیاد مسکن در روستای درویش خاک بالا…

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰