بازدید میدانی مسئولین شهرستان از پروژه آسفالت محور کیاکلا


در راستای تأکیدات دولت محترم مبنی بر تسریع در اتمام پروژه های نیمه کاره تا پایان این دولت

مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

بازدید میدانی از تعریض اسفالت محور بابل به سیمرغ داشتند

در این بازدید مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و مدیران اجرایی مرتبط
این شهرستان نیز فرماندار را همراهی کردند…

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۹۹