برداشت محصول ارگانیک شالی زمین در روستای نخ کلا


برداشت محصول ارگانیک شالی از زمین آقای شکرالهی در روستای نخ کلا و ارقام مختلف با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، معاون محترم جهاد بابل ، نماینده محترم ولی فقیه جهاد بابل ، رئیس محترم مرکز خدمات کشاورزی بیشه جنوبی و رئیس محترم شورای بخش…