بررسی مشکلات روستای نقیب کلا ثلاث باحضور مسئولین شهرستانی


پیگیری مشکلات روستا با حضور دکترکریمی نماینده محترم بابل درمجلس شورای اسلامی ، مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و مهندس خانی مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان ومسئولین محترم اجرایی استان و شهرستان مقررگردید:
بنیاد مسکن نسبت تخصیص و وبازنگری طرح هادی روستای نقیب کلا و شن ریزی خیابان شهید فرجی که به تازگی بازگشایی گردید