بررسی مشکلات روستای نقیب کلا ثلاث با حضور مسئولین شهرستانی


جلسه بررسی مشکلات روستای نقیب کلا ثلاث با حضور معاون استاندار و فرماندار محترم جناب آقای مهندس ولی زاده و بخشدار محترم آقای مهندس حاجی اسماعیلی و رئیس بنیاد مسکن و رئیس مخابرات شهرستان بابل و شورای اسلامی و دهیاری نقیب کلا در مسجد نقیب کلا