برگزاری جلسه اضطراری ستاد خدمات سفر شهرستان بابل


جلسه اضطراری ستاد خدمات سفر شهرستان بابل

بدستور دکتر عزیززاده گرجی سرپرست محترم فرمانداری ویژه شهرستان بابل

به جهت حساسیت موضوع سفرهای نوروزی و فرصت اندک تا ایام عید ، جلسه اضطراری ستاد خدمات سفر به منظور برنامه ریزی دقیق برای استقبال از بهار و پذیرش مسافران نوروزی وتسهیل در امورات شهروندان در ایام نوروز صبح جمعه در فرمانداری بابل تشکیل گردید.

🖌 مهدی بادی کناری
📸 سیدرضا مقیمی درزی

جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰