برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۹۹ شهرستان در بخشداری مرکزی بابل


برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۹۹ با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای کمیسیون در بخشداری مرکزی بابل و همچنین حضور مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل جهت خدا قوت به اعضای کمیسیون…