برگزاری مراسم دهه اول محرم در روستاهای بخش مرکزی(بخش اول)


روستای باریک کلا مرزون آباد
درویش خیل مرزون آباد
قمی کلا
آماده سازی پرچم های عزا جهت نصب و سیاهپوش کردن درب منازل روستای علمدار