برگزاری همایش دهیاران بخش مرکزی بابل در مجتمع تفریحی شیلات بابلسر


ا
ین همایش که در مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ با حضور دهیاران بخش مرکزی به اتفاق روسای شورای هر روستا  و بخشدار مرکزی ، معاون محترم استاندار وفرماندار ویژه شهرستان بابل

، معاون مدیر کل امور روستایی وشوراهای استانداری ، نمایندگان محترم مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی ،رییس شورای اسلامی بخش مرکزی بابل ،  مدیران اجرایی شهرستان بابل که در  مجتمع تفریحی شیلات بابلسر برگزار گردید . که در ابتدای برنامه پس از تلاوت چند از کلام الله مجید ، محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل ضمن خوش آمد گویی به تمامی اعضای حاضر در جلسه به بحث مشکلات در روستا ها پرداختند واذعان داشتند تا با کمک فرماندار ویژه شهرستان و مدیر کل محترم امور روستایی وشوراهای استانداری بتوان مشکلات روستاها را به نحو احسن حل وفصل نمود در ادامه آقای رجب یحیی پور عضو شورای اسلامی بخش مرکزی به نمایندگی از دیگر اعضا شورای بخش به بیان مشکلات در روستاها اشاره داشتند واز مسئولین ذیربط به ویژه از نمایندگان شهرستان درخواست داشتند که بررسی مشکلات روستا را بیشتر در اولویت کاری خود قرار دهند.سپس معاون محترم استاندار وفرماندار ویژه شهرستان بابل و معاون مدیر کل امور روستایی وشوراهای استانداری ونمایندگان محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی به ایراد سخنان خود پرداخته اندودر پایان از ۱۲ دهیار تقدیر شد
.