بهره برداری از تعریض آسفالت جاده شهیدان داداش نیا…؛


? بهره برداری از تعریض آسفالت جاده شهیدان داداش نیا با حضور استاندار محترم مازندران

? در این مراسم معاونین اقتصادی و عمرانی استانداری مازندران
فرماندار ویژه شهرستان بابل
مدیران کل استانی
نمایندگان مردم بابل در مجلس شورای اسلامی
و مدیران شهرستانی نیز حضور داشتند.
? هزینه ای بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان جهت بهره برداری از این پروژه صرف گردیده است.

?️ پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰

✒️ مهدی بادی کناری

? سید رضا مقیمی درزی