بیشترین آمارفوتی های کرونایی بابل مربوط به سالمندان است…


⚠️بیشترین آمارفوتی های کرونایی بابل مربوط به سالمندان است

 قربانعلی‌ ولی‌زاده‌ فرماندار ویژه ‌بابل: 

⬅️به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که درروزهایی که کرونا بیشترین قربانی رادرکشورمی‌گیرد سالمندان بابلی بااین تعدادگسترده دراماکن عمومی وبازار ترددکنند.

⬅️برگزاری جشن های عروسی دربابل دریک هفته اخیرکاهش یافته،امابرگزاری دورهمی ومهمانی های خانوادگی همچنان برقراراست که پدربزرگ هاومادربزرگ هابیشترین قربانیان این نشست‌ها هستند.

⬅️تاکنون۳۵درصد ازبستری بیماران کرونایی دربابل مربوط به سالمندان بوده که بیماری زمینه ای هم دارند ودر صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی این آمارافزایش می‌یابد.

⬅️دریک هفته اخیراستفاده ازماسک دربابل۲۰درصدافزایش یافته وبه ۵۵ درصد رسیده است وامیدواریم این روند افزایشی استفاده ازماسک همچنان ادامه داشته باشد .

⬅️همه گروه های سنی به خصوص سالمندان دراجرای پروتکل های بهداشتی دراین روزهای پرخطربایدجدیت بیشتری داشته باشند وباهمکاری هم استفاده ازماسک رابالای ۹۰درصدبرسانیم.

⬅️مردم شرایط کادردرمانی رادرک کنندواین تلاشگران حدود۹ ماه است که به صورت شبانه روزی درحال خدمت رسانی هستند./ایرنا

♍️ @maznews_ir


برچسب ها :