تشکیل ستاد گرامیداشت روز قدس شهرستان بابل


تشکیل ستاد گرامیداشت روز قدس در شهرستان بابل
🔅 به همین منظور به ریاست دکتر عزیز زاده گرجی ، فرماندار محترم ویژه شهرستان بابل جلسه ای با حضور مدیران شهرستان در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.
فرماندار بابل در این جلسه با اشاره به اهمیت روز قدس گفت : عملکرد ما هر سال در ستاد باید به گونه ای رقم بخورد که نسبت به سال گذشته متفاوت تر باشد.
روز قدس پیام ها و دستاوردهای ویژه‌ای دارد که بیداری ملت‌ها و آزادیخواهان از مهمترین آنهاست. وی خودباوری بین مسلمانان جهان و آزادیخواهان دنیا را نیز از دیگر دستاوردهای روز قدس دانست.
ایشان افزودند: روز قدس، نمادیست برای انسجام ، همدلی و یکپارچگی مسلمانان جهان و آزادی خواهان غیر مسلمان دنیا.
وی با اذعان به اینکه ما همواره نیازمند به فرهنگ مقاومت بوده و هستیم،گفت: ریشه آن را در روز قدس عنوان داشت.
ایشان در پایان تاکید کردند : باید ساز و کارهای مناسبی برای روز قدس طراحی شود تا این روز نسبت به سایر ایام متفاوت تر دیده شده و مهمترین راهکار آن مردمی شدن این روز است.
وی یکی از راه های مردمی شدن روز قدس را با استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در تبیین ارزش های این روز دانست.