تقدیر و تشکر استاندار محترم مازندران از دهیاران محترم و تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی


جناب آقای حسین زادگان،استاندار محترم استان مازندران ضمن تقدیر و تشکر و خدا قوت بابت زحمات دهیاران محترم تاکید فرمودند موارد زیر را در دستور کار قرار دهند.

١-ضدعفوني روستا بصورت دقيق وكامل تلاش شود كوچه ها با چند تراكتور يا تيلر همزمان ضد عفوني شود.

٢-مراقبت از عدم حضور افراد غير ساكن در روستا.

٣- تشويق مردم عزيز به استفاده از ماسك.

٤- جلوگيري از برپايي مجالس عروسي وعزا هرگزوهرگز.

٥- تحت هيچ شرايط عروسي در باغات انجام نشود.

٦-استفاده از بهورزان براي آموزش درب خانه به افراد به منظور رعايت دقيق پروتكل هاي بهداشتي.

٧-هرچقدر حضور ميداني شما بيشتر شود سلامت روستانشينان عزيز تضمين خواهد شد.


برچسب ها :