جلسه ارایه گزارش کار به فرماندار ویژه بابل در خصوص نحوه غرفه بندی محصولات و حضور بانوان و روستاوندان به جشنواره توانمندی روستایی


جلسه ارایه گزارش کار به مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل در خصوص نحوه غرفه بندی محصولات و حضور بانوان و روستاوندان به جشنواره توانمندی روستایی توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رییس محترم مرکز خدمات کشاورزی بیشه جنوبی و تشکر فرماندار از دست اندرکاران این جشنواره که قرار است در روز ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی در روستای سلطان محمد طاهر (سالن ورزشی ) بر پا گردد.