جلسه استانی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان


? جلسه استانی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان
به ریاست حسین زادگان استاندار مازندران

و باحضور فرمانداران اعضای این ستاد در سراسر استان

بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد…

? چهارشنبه اول بهمن ۹۹